Avtale mot utelivsdiskriminering

Måndag signerer likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik ein avtale med Næringsetaten i Oslo kommune, om samarbeid mot diskriminering i utelivet.

Likestillings- og diskrimineringsombodet handhevar diskrimineringsloven, som forbyr pubar, kafear og restaurantar å forskjellsbehandle gjestar på grunn av for eksempel etnisitet, livssyn, religion og nedsett funksjonsevne. 

- Likevel veit vi at mange møter fordommar og diskriminering når dei vil ta en tur på byen med vennar. Samarbeidet med Næringsetaten om et arbeid mot dette er viktig, seier Ørstavik.

- Ikkje enkelt

- Det er ikkje så enkelt å kome problemet med slik usaklig forskjellsbehandling til livs. Med denne samarbeidsavtalen med Likestillings- og diskrimineringsombodet, stiller vi blant anna sterkare med tanke på å avdekke de faktiske tilfella, seier Næringsetaten sin direktør, Gunnhild Haugen.

Ombodet og Næringsetaten skal ha faste møte og løpande informasjonsutveksling.

Satsing over fleire år

Arbeidet mot utelivsdiskriminering har vore satsingsområde for ombodet i fleire år.

Her kan du laste ned brosjyren "Sammen mot utelivsdiskriminering".