Ble diskriminert - fikk oppreisning

Kvinnen som klaget på aldersdiskriminering fikk 75.000 kroner i oppreisning.

En kvinne (59) søkte stilling som psykisk helsearbeider og ble innkalt til intervju.

To dager etter intervjuet mottok hun en sms.

«Du blir innstilt som nr. 2. En gjennomsnittsalder på 56 år hos oss som jobber med voksne brukere er det hensiktsmessig for brukergruppen å innstille en yngre kvalifisert søker som nr. 1.» skrev arbeidsgiveren i sms-en.  

Kvinnen klaget til ombudet, som kom frem til at kommunen hadde brutt loven.

- Aldersdiskriminering i arbeidslivet er mye vanligere enn vi tror. Konsekvensene for den enkelte er ofte svært dramatiske. Det oppleves som krenkende og skamfullt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ifølge sykepleien.no fikk kvinnen 75.000 kroner i oppreisning fra kommunen.

Diskriminerende rekruttering

- Aldersdiskriminering skjer i alle faser i arbeidsforholdet, ved ansettelse, i selve jobben, i forfremmelsesprosesser og ved oppsigelse. De aller fleste sakene vi får handler om diskriminering i forbindelse med rekruttering, sier Ørstavik.    

Mellom 2007 og 2012 hadde LDO 529 saker som gjelder aldersdiskriminering.