Et budsjett for mindre likestilling

- Budsjettet gjør det vanskeligere å kombinere familieliv og jobb, og vi vil få et mindre likestilt arbeidsliv. I tillegg vil de mange som utsettes for seksuell trakassering ikke få den veiledningstjenesten de trenger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon.

Mindre likestilling i 2014

Regjeringen varsler kutt på mange sentrale områder i arbeidet for likestilling og mot diskriminering.

-  Jeg kan ikke se hvordan dette budsjettet fører til det de skriver i regjeringsplattformen, at de vil styrke likestillingen. Snarere tvert i mot, sier Ørstavik.

- Etter dette er det veldig lite igjen av de to offentlige utredningene fra Likestillingsutvalget. Det er synd fordi utvalget viste en gang for alle at det gjenstår store utfordringer på likestillingsområdet og at utfordringene bare kan løses gjennom aktiv politikk, påpeker ombudet.

Dette er noen av kuttene:

  • Kutt i bevilgningene til etablering av regionalt apparat for gjennomføring av likestillingspolitikken (minus 11,9 mill)
  • Kutt i tiltak som “Likestilte kommuner”: prosjekter for lokalt utviklingsarbeid og likestilling i arbeidslivet (minus 10 mill)
  • Kutt på 4 mill kr som ble bevilget til å etablere en nasjonal veiledningstjeneste og utvikle et landsdekkende program mot seksuell trakassering.

- Mange i samfunnet vårt rammes av seksuelle trakassering. Det viste blant annet Likestillingsutvalgets utredning. Stoltenberg-regjeringen kom med en alt for beskjeden bevilgning til arbeidet mot slik trakassering, som Solberg-regjeringen nå fjerner helt. Det er uforståelig, sier Ørstavik.

Mindre valgfrihet

Kutt i fedrekvoten med fire uker allerede fra 1. juli neste år betyr mindre likestilling både hjemme og i arbeidslivet.

- Regjeringens valgfrihet fører kvinnene hjem og fedrene ut i mer jobb. Jeg har sagt det før og sier det igjen: det er et risikoprosjekt å gjøre dette stikk i strid med det forskere, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene anbefaler, fastslår Ørstavik.

Arbeidsliv

Regjeringen fjerner også de ti millionene som var satt av for å styrke trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Hensikten var å gi større kraft i arbeidet med likestilling, og midlene skulle brukes til utviklingsprosjekter innen rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremming, utviklingsmuligheter og vern mot trakassering.

- Det forundrer meg at regjeringen ikke vil videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet. Styrking av trepartssamarbeidet er noe både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sier er en forutsetning for et produktivt arbeidsliv, med mer likestilling og mindre diskriminering, sier Ørstavik.