Imponerende kvinner

- Både inspirerende og opprørende, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik om sitt besøk på Stella kvinnesenter. Senteret, som drives av Røde Kors, hjelper minoritetskvinner inn i storsamfunnet og arbeidslivet.

- Det var et inspirerende, men samtidig opprørende besøk. Det er tøft å se så mange smarte og ressurssterke kvinner som stenges ute fra arbeidslivet og samfunnet på grunn av fordommer, sier Ørstavik
 
Stella kvinnesenter jobber for å møte en av de største utfordringene hovedstaden har i dag: Minoritetskvinners manglende inkludering i storsamfunnet og arbeidslivet.
 
- Vi ønsker å skape en arena hvor vi gir hver enkelt kvinne en større tro på egne muligheter, og at hun lærer å se på seg selv som en positiv ressurs for samfunnet. Vi stiller klare krav til deltagerne om å sette personlige mål for utvikling og vekst, og kvinnen skal selv være med å drive huset, sier Kathrine Sund-Henriksen, som jobber på kvinnefeltet i Oslo Røde Kors.
 
49 prosent av landets innvandrerkvinner med ikke-vestlig bakgrunn er bosatt i Oslo og Akershus, og  det er nettopp i hovedstaden at mange av utfordringene er størst. I tillegg viser forskning at gruppen er spesielt sårbar når det gjelder psykiske og fysiske helseproblemer, materiell knapphet og språkbarrierer i hverdagen.
 
Les mer om Stella kvinnesenter her (ekstern lenke).