Innvandrerrepresentant i prioriteringsutvalget

Helse- og omsorgsdepartementet utnevner nå en representant med minoritetsbakgrunn i prioriteringsutvalget for helsesektoren. Det skjer etter påtrykk fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Dette er gode nyheter. I et så viktig statlig utvalg må noen med minoritetsbakgrunn være representert, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Utvalget skal vurdere hvordan en best skal prioritere i helsesektoren. At det blant de 13 representantene i utvalget ikke var noen med minoritetsbakgrunn fikk ombudet til å reagere.

I sommer sendte ombudet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Ombudet understreket at det er viktig at utvalget har kompetanse på minoritetsfeltet. Minoriteter kan ha andre helseerfaringer og andre helseutfordringer enn den øvrige befolkningen.

Ombudet har lenge jobbet med å sikre likeverdige tjenester, og særlig innen helse og omsorgsfeltet har vi sett tjenester som ikke sikrer likeverdighet. Det er viktig at folk med minoritetsbakgrunn sikres en plass i offentlige råd og utvalg.