Invester i likestilling, Eriksson

− Et likestilt arbeidsliv uten diskriminering, er det mest lønnsomme den nye arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson kan investere i, utfordrer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I dag holder hun foredraget “Alle skal inkluderes i arbeidslivet – bare ikke på min arbeidsplass?” på HMS-konferansen for inkluderende arbeidsliv i Østfold.

- På konferansen vil jeg utfordre arbeidsgivere til å jobbe for mangfold og mot diskriminering i alt de gjør. Her er det fortsatt mye å ta tak i. For mange diskrimineres på jobb i Norge i dag.  Jeg forventer at statsråden viser tydelig lederskap og sørger for at staten og arbeidslivets parter går foran i det viktige arbeidet for å sikre et inkluderende arbeidsliv, sier Ørstavik. 

Ørstavik påpeker at arbeids- og sosialministeren står foran mange likestillingsutfordringer, men ser positive signaler i regjeringsplattformen.

− Jeg er glad for at den nye regjeringen vil arbeide for å redusere ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet, sier Ørstavik.

Fremtidens arbeidsliv

Likedeling av omsorgsoppgaver og likestilling i arbeidslivet må være utgangspunktet når arbeidslivspolitikken skal videreutvikles, mener Ørstavik.

– Fremtidens arbeidstaker skal i store deler av sitt liv både kunne jobbe heltid og være en god omsorgsperson, sier hun.

– Likestilling er fundamentet i fremtidens arbeidsliv. Tidsbruksundersøkelsen til SSB viser at kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på oppgaver i hjemmet. Organiseringen av fremtidens arbeidsliv må ta hensyn til dette, påpeker Ørstavik.

Flere positive signaler

–Jeg ønsker også å trekke frem regjeringens mål om å fortsette arbeidet mot sosial dumping, samt at regjeringen vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid, sier ombudet.

Hun ser det som positivt at det er politisk vilje til å legge til rette for at eldre i flere yrkesgrupper skal kunne stå lenger i arbeidslivet, og ser frem til en gjennomgang av alle lovbestemte aldersgrenser i lovverket.

Ombudet nevner også tiltak for utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, kompetanseløft i kvinneyrker og fokus på rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne som svært positivt.

–Dette er viktige områder for oss som jobber for mer likestilling og mindre diskriminering i arbeidslivet, sier Ørstavik.