Ja til fedrekvote

Erfaringene fra Danmark er dystre. Da de fjernet fedrekvoten sluttet mange fedre å ta permisjon. Faren for at det samme skjer i Norge er stor, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik er for tiden i Reykjavik, der hun treffer ombudskolleger fra hele Norden. Et av temaene som ble diskutert var fedrekvote og hvordan den påvirker likestilling i hjemmet og i arbeidslivet.

- Fedrekvoten er avgjørende for at fedre faktiske er hjemme med barna sine. Det ser vi i Norge og i våre naboland, sier Ørstavik.

- Ikke fjern fedrekvoten

Erfaringene fra de nordiske landene er ulike. På Island og i Sverige vurderer de nå å øke kvoten forbeholdt menn. I Danmark har de gått motsatt vei. I 2002 fjernet de sin to uker lange fedrekvote. Det advarer Mandana Zarreharvar fra Institut for menneskerettigheder i Danmark mot.

- Dere må ikke fjerne fedrekvoten. I Danmark har det gjort det mye vanskeligere for fedre å være hjemme. De er redde for å miste jobben hvis de tar ut permisjon. Det har også ført til at kvinner blir sett på som dårligere arbeidstakere fordi de må være hjemme med barn i lengre perioder, sier hun.

Konsekvensen av å fjerne fedrekvoten er klar. I Danmark tar menn ut en lavere andel av den totale permisjonen enn i Sverige, Norge og Island der det er en egen kvote forbeholdt menn.

Viktig politisk virkemiddel

Ørstavik er glad for at forslaget om å fjerne fedrekvoten har møtt mye motstand, og at Høyre nå åpner for å beholde fedrekvoten dersom de kommer i regjering.

- Fedrekvoten er et eksempel på politikk som virker. Fedres uttak av permisjon har endret seg i takt med antall uker som har vært forbeholdt dem. Menn tar ut lite permisjon utover det staten har holdt av til dem, sier Ørstavik. - Jeg håper at vi fortsatt vil ha fedrekvote i Norge, uavhengig av valgresultat mandag.

Lenker: