Konferanse om likestilling i arbeidslivet

- Alle er enige om at vi trenger mer praktisk likestilling i arbeidslivet, men virkemidlene er man ikke enige om. Det er blitt tydelig når vi har gått gjennom alle høringssvarene på Likestillingsutvalgets “Politikk for likestilling”. Derfor inviterer vi til en konferanse med tema likestilling i arbeidslivet -praksis og politikk, sier seniorrådgiver Claus Jervell i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Vår målsetning er å lage en konferanse hvor gode praktiske likestillingstiltak fra arbeidslivet blir vist frem, samtidig som vi åpner for debatt fra politikerne og partene i arbeidslivet, sier Jervell.

- Ved å samle et så bredt spekter av fagfolk, parter i arbeidsliv og politikere, tror vi dialogen om det praktiske likestillingsarbeidet vil fortsette også etter at konferansen over, sier han.