Likestillingsarbeid er tilfeldighetens arena

Inga Marte Thorkildsen, Torbjørn Røe Isaksen og Anette Trettebergstuen blir utfordret av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på arbeidslivskonferansen ombudet arrangerer tirsdag 19. mars.

- Hvordan skal politikerne våre sikre at det gode og systematiske likestillingsarbeidet blir mer enn lokale tiltak drevet at ildsjeler? spør Ørstavik.

Regjeringen arbeider nå med en stortingsmelding om likestilling. Den vil være avgjørende for framtidens likestillingsarbeid. De offentlige utredningene til Likestillingsutvalget påpeker store utfordringer når det gjelder kjønnsdelt utdanning og yrkesvalg, ulikhet i arbeidstid og få kvinner i ledelse.

- De fleste enige om at vi trenger mer praktisk likestillingsarbeid. Uenigheten ligger i hvilke tiltak som vil gi best resultater. Det ønsker jeg svar på, sier Sunniva Ørstavik.

Ørstavik vil utfordre politikere og arbeidslivets parter på hvordan deres løsninger vil fremme likestilling.

Konferansen vil inneholde gode praktiske eksempler fra blant annet handel, oljebransjen, kommune og sykehussektoren. Barne- og likestilling og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen åpner konferansen.

Konferansen streames. Følg med på www.ldo.no.
På twitter kan du følge konferansen på #jobbogkjønn

For mer informasjon, kontakt pressevakt på 915 98 856, eller se programmet her.