Mange gravide fortsatt diskriminert

Over 1000 personer har henvendt seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet med saker som handler om diskriminering i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Det er mennesker som går glipp av jobb, opprykk og lønn mens de er gravide eller i permisjon.

- Forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er forbudt, likevel er dette fortsatt det området vi mottar flest saker på, forteller ombud Sunniva Ørstavik.

Onsdag la ombudet frem en rapport som blant annet viser at 58 prosent av alle veiledningssakene og 52 prosent av alle klagesakene som gjelder diskriminering på grunn av kjønn i arbeidslivet handler om graviditet og foreldrepermisjon.

I perioden 2007-2012 mottok ombudet til sammen 1151 saker om diskriminering av gravide og foreldre i permisjon.