Mannsdominert storting

Menn dominerer fortsatt vårt øverste folkevalgte organ. Enkelte partier har en kvinneandel helt nede på 21 prosent, og flere fylker har kun èn kvinne blant sine folkevalgte.

- Enkelte partier kommer godt ut, men de aller fleste partiene har store kvinneunderskudd blant sine representanter. Det er for dårlig og skyldes at partiene ikke prioriterer dette. Det er viktig at de som skal styre og bestemme på våre vegne, representerer de vi er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Sp best, Frp dårligst

Senterpartiet kommer best ut med 70 prosent kvinner blant sine representanter. FrP kommer dårligst ut med 21 prosent kvinneandel. Her er bare 6 av 29 representanter kvinner.

- Senterpartiet er det partiet som har nominert fleste kvinner på toppen av listene. Det gir uttelling nå. Fremskrittspartiet og flere av de andre partiene gjør en for dårlig jobb, og resultatene av det ser vi i nok et mannsdominert storting, sier Ørstavik.

Store forskjeller mellom partiene

Fremskrittspartiet er imidlertid ikke alene om å ha få kvinner i sin partigruppe. Også Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre vil få merkbart færre kvinner enn menn på Stortinget til høsten. De har alle en kvinneandel på rundt 30 prosent.

Arbeiderpartiet er det partiet som kommer nærmest en lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige representanter, med en kvinneandel på 51 prosent, mens Høyre har 38 prosent kvinner i sin Stortingsgruppe. 

Store geografiske variasjoner

Det er også store forskjeller mellom de ulike fylkene. Vestfold, Telemark og Buskerud er de fylkene som har lavest kvinneandel, med henholdsvis 14, 17 og 22 prosent.  Både Vestfold, Telemark og Aust-Agder har kun èn kvinne blant sine representanter.

I motsatt ende av skalaen finner vi Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Rogaland, som alle har kvinneflertall.