Ny livssynspolitikk – mer kjønnslikestilling?

Vil forslagene til ny livssynspolitikk fører til mer likestilling og ikke-diskriminering? I ettermiddag diskuterer blant andre forskere, medlemmer av Tros- og livssynsutvalget, JURK, Human-Etisk Forbund og Senter for menneskerettigheter dette på et åpent seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Tros- og livssynsutvalget (Stålsett-utvalget) la frem sitt forslag til en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk før påske. På bestilling fra Regjeringen har utvalget foretatt en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk, og har fremmet forslag for å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

To temaer skal opp til diskusjon: “Sivil ekteskapsinngåelse” og “Lik adgang for kvinner til styringsstrukturen i trossamfunnet som krav for økonomisk støtte”.

−Religion, kjønn, seksuell orientering – det er komplisert å balansere retten til ikke å bli diskriminert, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

−Rett står av og til mot rett. Vi må hele tiden avveie ulike hensyn. Vi er farget av vår egen kultur og vi har en protestantisk tilnærming. Det rammer de som er mest ulike. Det er et dilemma for et ombud, sier Ørstavik.

Ørstavik skal oppsummere debatten senere i dag.

− Et progressivt likestillingsarbeid må tørre å utfordre tradisjoner samtidig som det ivaretar enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. Jeg er glad for at Tros- og livssynsutvalget langt på vei balanserer ulike dilemmaer i et politisk betent farvann, sier Ørstavik.