På vakt for et reelt vern

- Jeg er glad for at Stortinget også ser at folk må få oppreisning når de blir diskriminert, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Tirsdag ettermiddag debatterte Stortinget lovforslaget fra regjeringen med fire harmoniserte diskrimineringslover. En samlet familie- og kulturkomité ber regjeringen om å utrede hva som trengs av saksbehandlingsform, sammensetning og ressurser dersom Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å gi oppreisning.

Komiteen ber også regjeringen om å utrede alternative måter for å få til et lavterskeltilbud for oppreising i diskrimineringslovene.

- Det er en seier at en samlet komité ser at det er behov for å styrke diskrimineringsvernet, sier Ørstavik.

- Jeg ser daglig hvor lang og skambelagt veien mot oppreisning er for enkeltmennesker som har opplevd urett er. Dette burde vært på plass og vedtatt i denne stortingsbehandlingen, sier Ørstavik.

I tillegg til de tre eksisterende likestillings- og diskrimineringslovene sikres nå et diskrimineringsvern for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Det er en merkedag at et samlet og tverrpolitisk storting vedtar et helhetlig vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier Ørstavik.

- Det er et etterlengtet og viktig vern som nå kommer på plass. Tidligere var det kun vern i arbeidslivet og på boligmarkedet, nå skal det ikke være lov å diskriminere noen steder, sier Ørstavik.