Positiv særbehandling

Positiv særbehandling i likestillingsloven er et viktig likestillingstiltak, som særlig skal sikre kvinner tilgang til arbeidsmarkedet. - Det betyr ikke at den diskriminerer menn, slik NRK melder i dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.  

 

Positiv særbehandling innebærer å behandle kvinner og menn ulikt for å fremme likestilling.

- Det betyr at en arbeidsgiver kan velge en kvinne fremfor en mann der kvinnen er tilnærmet eller like godt kvalifisert, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstaik.

En arbeidsgiver kan benytte seg av positiv særbehandling av kvinner der de er underrepresentert, som i Forsvaret, i domstolen, eller rørleggerbedrifter, for å nevne noen.  

Positiv særbehandling er en mulighet arbeidsgiver har til å rekruttere kvinner inn i mannsdominerte arbeidsplasser, og for å motvirke ellers diskriminerende praksis. Det er imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver å bruke positiv særbehandling, og man vil ikke kunne si at det er diskriminering ikke å benytte seg av det.

Positiv særbehandling av menn er begrenset til yrker innen utdanning og omsorg for barn, selv om det er flere yrker der menn er underrepresentert.

- Vi mener det bør åpnes for at menn kan bli positivt særbehandlet i flere yrker der de er underrepresentert enn utdanning og omsorg, for eksempel innen flere deler av offentlig forvaltning, sier Ørstavik.

- Vi har flere ganger tatt opp med departementet at reglene for positiv særbehandling bør være like for menn og kvinner. Fordi kvinner og menn har ulik tilgang til arbeidsmarkedet, vil praktiseringen av regelen variere. Likestillingsloven diskriminerer ikke menn, fordi det ikke er noen plikt til å bruke positiv særbehandling, sier hun.