Praktisk likestillingsarbeid - tilfeldighetens arena

- I 2004 satte Kanvas seg som mål å øke andelen menn i Kanvas-barnehagene til minst 30 prosent. Det skal vi klare, forteller Robert Ullmann, daglig leder for Stiftelsen Kanvas, og en av innlederne på konferansen om kjønnslikestiling i arbeidslivet som LDO arranger 19. mars.

- Målet om en mannsandel på 30 prosent har vært forankret i styret og øverste ledelse. Og for å etablere holdninger og en kultur som støttet opp om målet, har tilnærmingen vært kunnskaps- og erfaringsbasert. Resultatene har vært oppsiktsvekkende, sier Ullmann.

Andelen menn i hele Kanvas økte fra 9 prosent til 18 prosent på kun et drøyt år.

- I dag har vi en andel på 22 prosent menn blant de tusen ansatte i Kanvas. Vi er en nasjonal formidler av hvordan norske barnehager kan bidra til å gi gutter og jenter like muligheter, sier han.

Det er mulig

- Eksempelet fra Kanvas viser at det å jobbe systematisk og målrettet med likestilling på arbeidsplassen fungerer, sier likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

Det som derimot ikke fungerer er oppfølgingen av gode likestillingsprosjekter på politisk nivå, eller forankring i en struktur som sørger for kontinuitet i prosjektene.

- Det kan synes som om likestillingsarbeidet i arbeidslivet er tilfeldighetenes arena. En arena som er avhengig av at det finnes lokale ildsjeler til å drive prosjektene. Vi trenger ildsjelene, men vi trenger også noe mer, sier Ørstavik.  

-Vår oppgave er å peke på stagnasjonen i det praktiske likestillingsarbeidet og etterspørre konkrete tiltak fra partene i arbeidslivet og politikere, og derfor ser jeg frem til konferansen hvor jeg får anledning til å gjøre nettopp det, avslutter hun.