Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i sommer fått flere henvendelser fra arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver nekter dem å faste i arbeidstiden.

Onsdag 10. juli startet fastemåneden Ramadan. Likestillings- og diskrimineringsombudet har den siste tiden fått flere henvendelser fra folk som lurer på hvilke regler som gjelder for ansatte som faster.
- Arbeids¬giver kan ikke nekte arbeidstager å faste dersom det ikke går utover arbeidet. På den annen side har heller ikke arbeidstaker uten videre krav på å faste dersom det går utover arbeidsutførelsen, eller det kan innebære fare for eget eller andres liv og helse, sier Åsulv Solstad, leder for veiledningsavdelingen hos ombudet.

Som Dagsavisens oppslag forrige uke viste, er det for de fleste fullt mulig å jobbe under fasten, særlig dersom arbeidsgiver er villig til å legge forholdene til rette.
- Vi vet at det er mange arbeidsgivere som løser dette på en god måte. Ofte er det bare små grep som skal til. For eksempel kan man under ramadan tilrettelegge for hyppigere pauser (den som faster vil kanskje dele opp lunsjpausen sin i flere korte pauser), eller sørge for at arbeidsoppgavene ikke er fullt så fysisk krevende som ellers, sier Solstad.

For å gjøre reglene tydeligere for alle ansatte, kan det være lurt å lage en lokal avtale om temaet. Den bør slå fast hvilke former for tilrettelegging som kan gjennomføres og  hvilke krav som stilles til de ansatte. Det er også viktig at den gjøres kjent for alle ansatte.

LDO anbefaler arbeidsgivere og arbeidstakere som ønsker mer informasjon å se på LDOs veiledningssider eller kontakte ombudet.