Samarbeidsavtalen og likestilling

- Samarbeidsavtalen som ble lagt frem i går gir noen positive signaler, men flere av punktene gir grunn til stor bekymring, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til avtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennomgår nå samarbeidsavtalen, og hvordan den vil påvirke antidiskrimineringsarbeidet. Foreløpig trekker Ørstavik frem fire punkter: fedrekvoten, sexkjøpsloven, KRLE-faget og legers reservasjonsrett.

Fedrekvoten

Fedrekvoten blir i samarbeidsavtalen satt til ti uker.

–Det er flott at fedrekvoten ikke fjernes, men det er et tilbakeslag for likestillingen at den reduseres med fire uker. I tillegg er jeg bekymret over unntakene som er inkludert i avtalen. Unntakene det åpnes for betyr en reell fare for å undergrave hele fedrekvoten, advarer Ørstavik.

Hun oppfordrer regjeringen til å utforme disse unntakene i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, som alle holder fedrekvoten som et viktig likestillingstiltak.

Ørstavik minner arbeidsgiverne om at redusert fedrekvote ikke betyr at far bare har rett til ti uker.

–Bruk retten du har som far til å ta mer enn den tilmålte kvoten, oppfordrer ombudet.

Sexkjøpsloven

Sexkjøpsloven, som ombudet har jobbet for å beholde, skal evalueres og følges opp med en stortingsmelding.

–Det er veldig bra, og gir samfunnet en reell mulighet til å drøfte erfaringer fra sexkjøpsloven. Jeg er også fornøyd med at de sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte skal forsterkes. Jeg kan love at dette arbeidet skal ombudet følge tett, med forventning om høyt tempo, mer penger og konkrete tiltak, sier Ørstavik.

Religiøst mangfold

Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for konsekvensene ved endringen i RLE-faget til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Faget skal ifølge avtalen inneholde minst 55 prosent kristendom.

– Jeg håper den nye regjeringen vil utforme en politikk som sikrer et religiøst mangfold, og som sikrer den enkeltes frihet og grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Prinsippet om ikke-diskriminering må også ligge til grunn for KRLE-faget.

Ombudet minner også om at Norge fikk en dom i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg mot seg nettopp på grunn av religionsfaget i grunnskolen. Hun tar det for gitt at den nye regjeringen respekterer premissene som lå til grunn for denne dommen.

Reservasjonsretten

Fastleger skal igjen gis reservasjonsmuligheter når det gjelder abort.

–Det betyr at kvinnens rett til å bestemme over egen kropp kan svekkes. Det er bekymringsfullt, og jeg minner om at retten til likeverdige tjenester for pasienter består og at alternative tilbud for pasienten må finnes, sier Sunniva Ørstavik.

- Målet må være et samfunn for alle, og jeg minner om at det er langt igjen før vi er der. Samarbeidsavtalen så langt inneholder for eksempel ikke noe om funksjonshemmede og universell utforming. Jeg er spent på hva den kommende regjeringsplattformen vil inneholde på dette området, og vil følge forhandlingene med argusøyne, sier ombudet.