Arrangement: Seksuell trakassering - problemet som (ikke) finnes?

Kif-komiteen og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer seminar 8. november. Nyere forskning viser at hver sjette arbeidstaker i Norge, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Hva vet vi om seksuell trakassering i akademia?