Sexkjøpsloven er et viktig likestillingstiltak

Av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
I Dagbladet tirsdag kritiseres vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet for å bruke den amerikanske professoren Janice Raymond som innleder til en politisk debatt om sexkjøpsloven.

Vi har trukket Raymond som innleder. Vi ønsker ikke at Raymonds kontroversielle syn på transpersoner skal ta oppmerksomheten vekk fra det denne debatten handler om: Sexkjøpsloven som virkemiddel.
Jeg vil likevel imøtegå det meste av kritikken fra artikkelforfatterne i gårsdagens innlegg.

De mener debatten neppe blir reell, fordi deltakerne i all hovedsak er enige. Da må de lese både partiprogram og deltakerliste om igjen. Panelet er satt sammen av representanter fra syv partier, tre av dem ønsker å fjerne loven.

Jeg er ikke redd for å legge til rette for en politisk debatt i sak jeg har tonet flagg i. Vårt mål er å beholde sexkjøpsloven – det har det aldri vært tvil om. Loven er et viktig likestillingstiltak, og et viktig virkemiddel mot prostitusjon og menneskehandel.

Artikkelforfatterne skriver at jeg ikke er et ombud for sexarbeidere. Det stemmer ikke, men jeg er ombud for en langt større gruppe kvinner i prostitusjon, enn de som representeres av Prostituertes interesseorganisasjon i Norge – en av artikkelforfatterne.

Prostitusjon er en global industri som ødelegger veldig mange liv. De aller fleste som prostituerer seg gjør det fordi de ikke har et valg. Flertallet av verdens prostituerte er kvinner, og de aller fleste kjøperne er menn. Dermed er dette en likestillingssak.

Et av Likestillings- og diskrimineringsombudets oppdrag er å passe på at myndighetene overholder FNs kvinnekonvensjon. Konvensjonen er klar: Norge må sørge for å gjøre ende på enhver form for handel med kvinner og utnyttelse av kvinner i prostitusjon.
Jeg ser frem til en politisk debatt om sexkjøpsloven som ett av virkemidlene for å hindre prostitusjon og menneskehandel.

Innlegget sto på trykk i Dagbladet onsdag 28. august.