Si ifra om utelivsdiskriminering

- Vi vet at mange møter fordommer og diskriminering når de vil ta en tur på byen med venner. Mennesker som er blitt stengt ute fra å delta i vanlige sosiale sammenhenger, og blitt nektet adgang eller servering, opplever dette belastende og krenkende, sier Serap Helin Hartwig, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Utelivsbransjen må utfordres på fordommer og praksis, og da er det viktig at de som opplever slik avvisning tar kontakt og sier ifra, sier Hartwig.

Samarbeid med Næringsetaten

Likestillings- og diskrimineringsombud har jobbet lenge med utelivsdiskriminering, og inngikk i vår et samarbeid med Næringsetaten, som gjennomfører kontroller mot utesteder.

- Hvis Næringsetaten avdekker diskriminering kan vi vurdere disse etter diskrimineringslovene. Dersom det avdekkes gjentatt diskriminering ved et utested, kan Næringsetaten inndra skjenkebevillingen, sier Hartwig.

Loven forbyr

Diskrimineringslovene forbyr å nekte noen å komme inn på et utested på grunn av etnisk bakgrunn, hudfarge, eller nedsatt funksjonsevne.  

- Unge mennesker med ikke-vestlig bakgrunn blir oftere nektet å komme inn på utesteder enn andre unge, sier Hartwig.

Eksempler på diskriminering ved utesteder:

  • En gruppe unge nordmenn med etnisk minoritetsbakgrunn fikk beskjed om at det var et lukket arrangement på utestedet den kvelden, mens andre slapp rett inn.
  • En person fikk ikke servering på grunn av sin nedsatte funksjonsevne.
  • En kvinne ble avvist fra et utested fordi mannen hennes har etnisk minoritetsbakgrunn.
  • Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn blir nektet adgang fordi de assosieres med prostitusjon.

Har du opplevd å bli diskriminert på et utested?

Da kan du melde fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Næringsetaten fører kontroll med bevillingspliktige salgs- og skjenkesteder i Oslo kommune, og kan kontaktes på 23 46 00 00.