Skolebygg stenger elever ute

8 av 10 skoler har fysiske barrierer som stenger funksjonshemmede elever ute. – Vi ønsker at politikerne legger penger på bordet til en opptrappingsplan slik at alle barn uansett funksjonsevne kan få plass i sin nærskole, sammen med vennene fra nærmiljøet sitt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og barneombud Anne Lindboe.

Undersøkelsen fra forskningsinstituttet IRIS og Norges Handikapforbund viser at mange av årets 60 000 førsteklassinger ikke kan begynne på samme skole som venner og søsken, fordi nærskolen ikke er tilrettelagt for for eksempel en rullestol.

- Når 80 prosent av skolene er uten universell utforming, er det en vond påminnelse om at politikerne har forsømt seg overfor de minste. Det hjelper ikke med klare lover og regler dersom de ikke følges opp med konkrete planer og penger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik minner om regjeringens handlingsplan hvor målet er et universelt samfunn innen 2025.

– Skal man i det hele tatt ha håp om å nå det målet, må man starte nå. En gjennomgang av partienes politiske programmer for neste stortingsperiode viser at det mangler både forpliktende formuleringer, prioriteringer og tempo, sier Ørstavik.

Sammen med barneombud Anne Lindboe krever Ørstavik en opptrappingsplan for å få alle undervisningsbygg tilgjengelige for alle.

- Alle barn, uansett funksjonsevne, skal kunne begynne på sin nærskole. Når det ikke er tilfelle i dag, er det et nederlag for oss alle. Det er alvorlig når barn må skilles fra sine søsken og venner, og tilbringer store deler av hverdagen sin på transport. De politiske partiene må prioritere penger for tilrettelegging av skolebygg, og det må skje raskt. Ved neste valg skal 10 av 10 skoler være tilrettelagt slik at alle førsteklassinger kan få starte sin skoledag på sin nærskole, sier barneombudet.

Hun sier det er trist å se at de politiske partiene ikke har prioritert dette i sine programmer.

– De har fire år til å vise vilje, mot og handling for å skaffe alle skolebarn en tilgjengeligskole uansett funksjonsevne, sier Lindboe.

Ballen ligger hos politikerne. Vi har gått gjennom partiprogrammene til alle de politiske partiene foran årets stortingsvalg, og konklusjonen er like klar som den er nedslående: De aller fleste har verken forpliktende formuleringer eller konkrete tidsplaner for hvordan de skal gjøre skolen tilgjengelig for alle.

- Det er for dårlig. Politikere burde vite bedre enn de fleste at samfunnsendringer ikke kommer av seg selv, sier Ørstavik og Lindboe.