Tilgjengelighet for alle?

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått mange klager på manglende tilgjengelighet til en fotoutstilling om funksjonshemmede på Gjøvik.

Gjøvik kommune samarbeider med Oppland fylkeskommune om utstillingen som er lagt til andre etasje i Drengestua − et verneverdig kulturhus uten for eksempel rullestoltilgang.

− Dette har opprørt mange, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
Ombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og i denne saken har vi påpekt overfor kommunen at offentlige myndigheter faktisk har en plikt til å tilrettelegge for at alle skal få muligheten til å delta i samfunnslivet, uavhengig av funksjonsevne.

Venter på svar

− Nå venter vi på redegjørelse fra kommunen for hvilke rutiner de har når de velger lokaler til ulike utstillinger, i hvilken grad tilgjengeligheten ble vektlagt i forbindelse med denne fotoutstillingen, samt hva de kommer til å gjøre for å bedre tilgjengeligheten til den aktuelle utstillingen, sier Ørstavik.

Ørstavik synes det er både er opprørende og paradoksalt at man arrangerer en utstilling med tema funksjonshemming, som ikke er tilgjengelig for alle.

− Men − det viktige her er at alle utstillinger skal være tilgjengelige også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Eller skal vi anta at funksjonshemmede bare er interessert i å se på en utstilling som omhandler funksjonshemming? Kunne det tenkes at mennesker som sitter i rullestol også er interessert i andre fotoutstillinger eller kulturtilbud i Drengestua? Spør Ørstavik retorisk.