Vi vil hjelpe enda flere i 2014

Antallet henvendelser til ombudet holder seg stabilt høyt, viser foreløpige tall for 2013. – Men vi vil gjerne at enda flere som opplever diskriminering og trakassering tar kontakt med oss. Vi ønsker å hjelpe flere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Mellom 2007 og 2012 fikk Likestillings- og diskrimineringsombudet nærmere 10.000 saker. Tallene så langt fra 2013 viser at strømmen av saker fortsatt er jevnt høy med 1500 saker per 1. desember.

− Vi vet det er grupper i samfunnet som opplever diskriminering, som vi ikke når ut til. Det jobber vi aktivt med hver dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I 2014 øker LDO satsingen på å nå særlig utsatte grupper.

Raskere hjelp

Det blir ikke mindre diskriminering i Norge, og henvendelsene til ombudet holder seg konstant høyt, selv om antallet klagesaker går ned.

− Vi får et jevnt høyt antall henvendelser hvert år. Nedgangen i antallet klagesaker skyldes blant annet at vi i større grad har vektlagt veiledning, for eksempel til arbeidsgivere som bryter loven i stillingsannonser, forteller Ørstavik.

Ulovlige stillingsannonser utgjorde tidligere mange klagesaker. Nå opplever vi at arbeidsgivere raskt retter opp ulovlige formuleringer når vi tar kontakt.

- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven førte også til en mengde klager på diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne da den kom i 2009. Både enkeltpersoner og organisasjoner hadde ventet lenge på en lov som kunne gi et diskrimineringsvern for personer med nedsatt funksjonsevne, forklarer Ørstavik.

Til statistikksidene.

Blir det bedre?

Enkeltsakene LDO får er veldig viktige, og vi oppfordrer de som opplever diskriminering om å ta kontakt med oss.

− Vi jobber systematisk med å bruke de sakene vi får inn til å endre de strukturene som fører til diskriminering. Derfor er hver enkelt person som tar kontakt med oss viktig også for hele samfunnet, sier Ørstavik.

Lavterskel

LDO skal være et alternativ til domstolen, og målet er at den som har blitt utsatt for diskriminering, på en enkel og rask måte kan få en juridisk vurdering av om de har blitt diskriminert eller ikke.

− Vi er opptatt av å øke kjennskapen til oss både hos de som utsettes for diskriminering og de som diskriminerer, legger Ørstavik til.