Vil ha tiltak mot islamfrykt

Flere har de siste dagene tatt til orde for å gjøre 22. juli til en kampdag mot rasisme og fremmedfrykt. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik støtter forslaget, men mener det trengs flere og mer konkrete tiltak for å gjøre Norge til et samfunn der alle kan føle seg hjemme.

- Jeg håper vi kan bruke denne dagen til å finne igjen tankene om samhold, solidaritet og fellesskap fra ukene etter tragedien i 2011. Vi har grunn til å være stolte av hvordan vi reagerte på terrorhandlingene. Nå må vi sørge for at det reaksjonsmønsteret lever videre, sier Ørstavik.

Hun tror en merkedag kan være en viktig påminnelse, men er klar på at det også trengs andre og mer forpliktende tiltak. Derfor oppfordrer hun myndighetene til å utvikle en nasjonal strategi mot hets og hatefulle ytringer.

- Hittil har myndighetenes reaksjon vært sikkerhet og kontroll. Flere politi og et styrket PST er viktig for å skape et trygt samfunn, men like viktig er det at vi fortsetter å dyrke og forsvare de verdiene som ble angrepet for to år siden, sier Ørstavik.

Ombudet ønsker en økt satsning på holdnings- og mangfoldsarbeid. - Jeg vil ha antidiskriminering mye tidligere inn i skolen, flere møteplasser og lovfestet antidiskrimineringsarbeid i kommunene og i det offentlige ellers, avslutter Ørstavik.