- Respekterer ikke menneskerettighetene

− Det er historieløst og diskriminerende når leder av justiskomiteen foreslår at romfolk skal nektes adgang til landet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Dette er mangel på respekt for menneskerettigheter, mener hun.

 

− Jeg reagerer kraftig på at Per Sandberg krever tilreisende romfolk stoppet ved innreise til Norge. Å bruke etnisk opprinnelse som begrunnelse for å nekte noen adgang til riket, burde få en bjelle til å ringe også hos ham, sier Ørstavik.

− Det er vårt ansvar i Likestillings- og diskrimineringsombudet å si tydelig fra om forslag som vil være direkte i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon, sier Ørstavik.

Skal ikke diskriminere

Ifølge FNs rasediskrimineringskonvensjon er Norge forpliktet til å fordømme rasediskriminering, samt ikke å foreta noen handling eller praksis som vil innebære rasediskriminering.

I denne saken er det derfor særlig alvorlig at det er lederen for Justiskomiteen som tar til orde for tiltak som klart ekskluderer på bakgrunn av etnisk opprinnelse, og dermed vil føre til brudd på FNs rasediskrimineringskonvensjon.

− Lederen i Justiskomiteen burde være særlig varsom og bevisst Norges ansvar også internasjonalt om å avstå fra etnisk diskriminerende praksis, sier Ørstavik.

Vil fjerne tiggerne

I helgen fremmet regjeringen forslag om at kommunene selv kan bestemme når og hvor tigging kan skje.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kritiske til at det som er et fattigdomsproblem, møtes med justispolitiske tiltak.

− Vi kan ikke redusere romfolks vanskelige livssituasjon til et spørsmål om adgang eller ikke til Norge, eller et ja eller nei til tiggerforbud. Dette handler om diskriminering og stigmatisering. Romfolk er et av de mest diskriminerte folkeslagene i Europa, sier Ørstavik.

− Jeg mener at vi primært ser fattigdom, ikke kriminalitet. Og fattigdom må møtes med sosialpolitiske tiltak. Temperaturen vil stige frem mot valget, og jeg vil oppfordre politikerne våre til å tenke seg om når de snakker om denne allerede sårbare gruppen, sier Ørstavik.