Vold koster

I dag skal jeg være med i høringsrunden på Stortinget for stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner”.  Jeg skal dit fordi kjønnsbasert vold, også den som skjer i nære relasjoner, er en form for diskriminering av kvinner og jenter og et brudd på bestemmelsene i FNs kvinnekonvensjon.

Jeg tror dette er et av de mest tabubelagte områdene vi har i samfunnet vårt, men vi må tørre å handle.

Og nå står det der, endelig i en egen Stortingsmelding: Vi må jobbe ordentlig med å bekjempe vold i nære relasjoner. Nå begynner regjeringens jobb med å sikre at dette blir en reell milepæl for rett til frihet fra vold.

Før volden er bekjempet, får vi ikke likestilling. Volden er kvinneundertrykkingens og diskrimineringens ytterste konsekvens og er svært ødeleggende for mange menneskers livsbetingelser og levekår.

Jeg håper og tror denne Stortingsmeldingen kan få stor praktisk betydning. Den belyser og drøfter viktige innsatsområder, med til dels nye perspektiver.

Men det betyr at regjeringen må ta konsekvensen av at de nå så tydelig anerkjenner at det har vært satset for lite på forbygging, hjelp til ofre og effektiv straffeforfølgelse.

Min utfordring til Stortinget er å sørge for at denne Stortingsmeldingen blir en realitet. Da er det avgjørende for dette viktige arbeidet, at det følger friske midler.

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.