Svarer ikke på utfordringene

- Statsråd Inga Marte Thorkildsen gir en god beskrivelse av likestillingsutfordringene, men tiltakene i stortingsmeldingen er for få og for svake, sier Ørstavik, om "Likestilling kommer ikke av seg selv" som ble presentert fredag.

Likestillingsutvalget, ledet av professor Hege Skjeie, har gjennom to utredninger dokumentert at likestillingspolitikken i Norge mangler gjennomføringsevne, og at vi trenger mer politikk og tiltak for likestilling på mange områder.

Stortingsmeldingen som ble presentert fredag, er derfor et skuffende svar på disse utredningene, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Inga Marte Thorkildsen gir likevel en god beskrivelse av utfordringene, men tiltakene er for få og for svake. Likestillingsarbeid krever at man satser systematisk på alle områder, og at man tør å ta de store grepene. Det gjør ikke regjeringen i denne meldingen, sier Ørstavik.

Tiltakene

Regjeringen ønsker å stryke gjennomslagskraften i likestillingspolitikken, blant annet ved å etablere et forsterket trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet.

- Jeg er glad for at partene i arbeidslivet er enige om de store utfordringene, og ønsker å gjøre noe med dem. Jeg kommer til å følge nøye med på hvordan dette samarbeidet kommer til uttrykk i likestillingsarbeidet fremover, sier Ørstavik.

Samtidig er Ørstavik skuffet over at aktivitetsplikten, som er et svært viktig verktøy for likestilling i og utenfor arbeidslivet, ikke blir klargjort for dem som er pålagt å følge den.

Veiledning ikke nok

Regjeringen ønsker også en satsing mot seksuell trakassering, noe Ørstavik lenge har etterlyst. 

- Det er bra at de som utsettes for seksuell trakassering får et veiledningstilbud, men dette er overhodet ikke nok. Jeg etterspør det tiårige programmet mot seksuell trakassering, som Likestillingsutvalget foreslo, sier Ørstavik.

- Seksuell trakassering må forhindres, og det må få konsekvenser å diskriminere og trakassere, sier Ørstavik.

Les stortingsmeldingen her.