Dersom trakasseringen du opplever ikke har sammenheng med et av de grunnlagene vi har skrevet over, vil det ikke være omfattet av likestillings- og diskrimineringsloven. Du kan uansett ta kontakt med utdanningsinstitusjonen eller organisasjonen og fortelle om det du har opplevd. De kan ha retningslinjer som også forbyr annen type trakassering.

 

Hva er trakassering?

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det er ikke krav om at den som trakasserer har til hensikt å trakassere. Det skal legges vekt på hvordan den som utsettes for det opplever det. Enkeltstående handlinger eller ytringer kan være trakassering, men det må være av en viss alvorlighetsgrad for å være trakassering etter loven.

For at en ytring skal være trakasserende, må ytringen være rettet mot en konkret person eller en konkret personkrets. Generelle ytringer rettet mot grupper vil ikke være trakassering i diskrimineringslovgivningens forstand.

Hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og eller nedsatt funksjonsevne kan imidlertid være straffbart etter straffeloven.

Klikk her for å finne mer informasjon om rasisme.

Varsle ledelsen i organiasasjonen eller utdanninsinstutusjonen

Du kan varsle ledelsen i organisasjonen eller utdanninsinstitusjonen om hendelsen(e) som har funnet sted. Ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Plikten gjelder det som er innenfor deres ansvarsområde. Plikten vil omfatte tiltak til å forebygge og forhindre trakassering som for eksempel  skjer ved sosiale sammenkomster i regi av organisasjonen og utdanningsinstitusjonen. Dette gjelder også utenom arbeidstid, for eksempel i forbindelse med julebord, møter og andre arrangementer i regi av utdanningsinstitusjonen eller organisasjonen.

For utdanningsinstitusjoner vil plikten blant annet innebære at det må iverksettes tiltak også ved skoleturer mv.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Ombudet har utarbeidet informasjon som gjelder mobbing og trakassering på nett og på skolen. Du finner informasjonen i lenkene under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven

Aktuelle saker

 

Finn flere saker under