Utilgjengelige lokaler

Universell utforming betyr at omgivelsene våre lages slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig, uten behov for individuelle tilpasninger.

Det er hovedløsningene som skal være universelt utformet. En hovedløsning er for eksempel inngangen eller nettsiden til en butikk.

Her er noen eksempler: 

  • Dersom inngangen til for eksempel en butikk ikke er i samme høyde som bakken utenfor, skal det være rampe eller heis.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer, skal det være ramper eller heis i tillegg til evt. trapper. Dette gjelder kun de områdene som er tilgjengelige for offentligheten.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller som man kan snuble i.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med blindeskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være enkle å ta i bruk selv om man bruker leselist på hjemme pc-en, se universell utforming på internett.

Dersom du opplever at du får muligheten til å bruke butikken, restauranten eller kinoen som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering.

Unntak fra loven.

Hva kan du gjøre?

Hvis du vil vite hvilke krav som gjelder til byggtekniske- eller IKT løsninger, kan du kontakte Delta-senteret og Direktoratet for byggkvalitet.

Du finner også mer informasjon her:

Kontakte virksomheten og gjør dem oppmerksom på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Dersom de opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen kan du be om en begrunnelse om hvorfor. Du kan kontakte ombudet for å høre om virksomhetens forklaring er rimelig. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet kan det være diskriminering.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25