Faksimile Dagbladet.
Nasim Karim i Politiets fellesforbund, Faksimile Dagbladet 11/2-16.

- Sei i frå om seksuell trakassering

- Alle skal ha det bra på jobben sin. Hvis du opplever seksuell trakassering, må du varsle om det. Ta gjerne kontakt med oss i LDO, vi kan gje deg råd, seier nestleiar Elisabeth Lier Haugseth.

Torsdag skreiv Dagbladet likestillingsutfordringar i politiet. Nasim Karim i Politiets fellesforbund satt søkjelyset på seksuell trakassering spesielt.

- Seksuell trakassering er heilt uakseptabelt, seier Lier Haugseth.

Kva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal. Seksuell trakassering kan omfatte alt frå kommentarer til uønsket berøring.

På rettleiingssidene våre kan du lese om hva du kan gjere hvis du opplever seksuell trakassering.

Har plikt til å forebyggje

Arbeidsgjevarar har plikt til å hindre og førebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

- Arbeidsgjevarar må ha klare og kjende rutiner for korleis arbeidstakarar kan varsle om seksuell trakassering, og dei må sikre at varslinga blir håndtert på ein god måte.

Gjennom eit statleg leiarnettverk for likestilling og mangfald har LDO tett kontakt med leiinga i politiet.

- Vi vet at politiet på jobbar godt på mange område, men vi veit også at dei fortsatt har utfordringar med å forankre dette arbeidet nedover i systemet. Dette handlar om ukultur og haldningar som må endrast, seier Lier Haugseth.

Her kan du få rettleiing: