Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) ble utvidet og styrket fra 1. januar 2020. Mange virksomheter har nå en plikt til å rapportere på lønn- og kjønnsforskjeller og ufrivillig deltid. I tillegg skal arbeidsplassen jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

På vårt frokostmøte får du en innføring i hva dette innebærer for virksomheten din, enten du er arbeidsgiver, styreleder eller revisor.

Frokostseminaret er gratis. 

 

Dette vil gjennomgås

Den faglige gjennomgangen er ved LDOs seniorrådgivere Helene Jesnes og  Inger Eline Romundgard.

 

Kort om ARP

  • Innføring i loven med hovedvekt på endringene
  • Hvem er omfattet?

 

Redegjørelsen

  • Dette må virksomheten redegjøre for
  • Kartlegging av lønn og ufrivillig deltid

 

Oppfølgling av plikten

  • Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle
  • Diskrimineringsnemndas rolle
  • Myndighetenes veiledningsmateriell

 

Tidspunkt og påmelding

Når: 27 mai kl 09.00 – 09.50

Påmelding: Registrering skjer via e-post til emhe@ldo.no.

 

Vil du vite mer?

Les mer om aktivitet og redegjørelsesplikten her