18. oktober kl 09.00-10.30: Klikk her for å delta

 

Likestillingsarbeidet inn i tariffavtalen?

Det er fullt mulig for arbeidslivets parter å trekke forhold regulert ved lov eller forskrift inn i tariffavtaler. Vi så eksempler på dette i hovedoppgjøret i 2020, og nå nærmer vi oss hovedoppgjøret 2022. 

Likestillings- og diskrimineringsloven forplikter arbeidsgiver å jobbe systematisk og planmessig med likestillingsarbeidet. Hva skjer om vi tariffester deler av disse forpliktelsene? Hvorfor ønsker vi det, og hva oppnår vi?

Norsk Industri og Fellesforbundet har satt ned et utvalg for å diskutere nettopp dette temaet. Vi har invitert dem inn til oss for å høre mer. 

I denne delen av webinaret vil du møte:

  • Sunniva Berntsen, advokat og forhandler i Norsk Industris juridiske avdeling. Hun jobber særlig med kollektiv og individuell arbeidsrett og personopplysningsloven (GDPR). Berntsen har hatt en rekke stillinger i privat og offentlig virksomhet, blant annet som konsulent og byråsjef i Olje- og energidepartementet, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Føyen, advokat i KS og som dommer i Arbeidsretten.
  • Claus Jervell er faglig sekretær i Fellesforbundets tariffavdeling. Tidligere har han vært forbundssekretær i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet før det ble slått sammen med Fellesforbundet, samt fagdirektør i LDOs samfunnsavdeling. Hos ombudet jobbet han med diskriminering i arbeidslivet

 

Likestillingsarbeidet inn i tariffavtalen?

Over tid har det blitt forsket mye på både hvem som holdes utenfor arbeidslivet, og hvor positivt og viktig et inkludering og mangfold kan være for en virksomhet.

Det er mye som tyder på at de som klarer å etterleve en likestilt og ikke-diskriminerende personalpolitikk også gjør det bedre på bunnlinjen. En likestilt og ikke-diskriminerende personalpolitkk ville også vært i tråd med hva likestillings- og diskrimineringsloven forplikter og legger opp til. Hva må til for å få dette til? Hvor er status i dag?

Vi har invitert inn to gjester som har dukket opp i flere artikler og kåringer de siste årene. En fordi han forsker på diskriminering og inkludering i arbeidslivet. Den andre han leder en virksomhet som i stor grad lykkes i å skape likestilling og mangfold. 

Disse er:

  • Arnfinn Midtbøen, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Har en doktorgrad i sosiologi fra UiO. Tidligere stipendiat og forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo, hvor han fortsatt har en bistilling som forsker. Midtbøen jobber med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrering og etnisk ulikhet. Blant disse er diskriminering i arbeidslivet og etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid.
  • Dagfinn Ringås, konsernsjef i teknologiselskapet Sysco. Har tidligere vært direktør i Schneider Electric Norge og Microsoft Norge. Sysco ble kåret til det beste mellomstore, norske selskapet på likestilling og mangfold av Equality Check og CARE (mai 2021). Ringås studerte til MBA ved Sydney Business School og har også en bachelorgrad i amerikanske studier og statsvitenskap fra UiO.

 

 

Newsletter