Velkommen til høstens LDO-kurs for arbeidslivet!

Dette er en kursrekke med flere aktuelle temaer om likestilling og diskriminering. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet - i både offentlig og privat sektor.

Hvordan kan du forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen? Og hvordan sikre at dere jobber godt med likestilling- og forebygging av diskriminering? Dette er noen av teamene som tas opp i høstens kursuke.

Alle LDO-kurs er gratis. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis.

Les mer om kursene og påmelding ved å trykke på hver enkelt bolk.

Alle kursene er digitale. Vi må ha beskjed om eventuelle tilretteleggingsbehov innen 11. oktober.

 

Program

 

18. oktober (kl. 09.00 - 10.30): Frokostwebinar - tariffavtaler og likestilling, diskriminering og mangfold

 

19. oktober (kl. 09.00 - 11.00): ARP på 1-2-3

 

20. oktober (kl. 09.00 - 11.00): Diskriminering på 1-2-3

 

21. oktober (kl. 09.00 - 11.00): Hvordan forebygge og forhindre trakassering

 

22. oktober (kl. 09.00 - 11.00): «Når har du tenkt å få barn, da?» - Graviditet og foreldrepermisjon

 

Vil du vite mer?

  • Har du spørsmål til innholdet i kursene, send en e-post til paamelding@ldo.no

  • Har du tekniske spørsmål om ombudets digitale kurs? Dette kan være nyttig å vite

 

Newsletter