Dette kurset passer for deg som ikke har noe særlig erfaring med likestillings- og diskrimineringsrett. Det blir gitt flere praktiske eksempler underveis, og det blir også mulighet for diskusjon av konkrete oppgaver.

I dette kurset begynner vi på lovens første paragraf, og jobber oss gjennom lovens 44 paragrafer. Det vil bli brukt mest tid på lovens mest relevante bestemmelser, som for eksempel diskrimineringsforbudet, og bestemmelsen som beskriver når forskjellsbehandling er lovlig.

 

Kurset inneholder

  • En presentasjon av likestillings- og diskrimineringsloven, paragraf for paragraf.
  • Grundig gjennomgang av diskrimineringsforbudet og unntaket, med praktiske eksempler.
  • Presentasjon av relevant domstols- og forvaltningspraksis. 
  • Diskusjon av oppgaver.

 

Læringsmål

  • Overordnet kjennskap til diskrimineringslovverket og dets oppbygging.
  • Kjennskap til de mest brukte bestemmelsene og kunnskap om hvilken betydning de har i praksis.
  • At deltakerne kan gjøre en diskrimineringsvurdering i konkrete saker.

 

Det er anbefalt å ha likestillings- og diskrimineringsloven tilgjengelig på kurset, enten på skjerm eller print. Lovverket finner du her.