Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

LDO-kurs er en kursrekke med flere aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Vi har valgt temaene på kursene på bakgrunn av de henvendelsene vi mottar. På kursene kan du for eksempel få vite mer om hvordan du kan ivareta gravide arbeidstakere, eller hvordan du kan sikre en god og likestilt rekrutteringsprosess.

Denne våren tilbyr vi et helt nytt introduksjonskurs hvor vi går gjennom likestillings- og diskrimineringsloven paragraf for paragraf. Dette kurset har vært ønsket av flere.

 

Les mer om de enkelte kursene ved å trykke på lenkene: 

 

Tirsdag 24. mars:

 

Onsdag 25. mars

 

Alle kursene er gratis, og du kan melde deg på så mange du ønsker. Lunsj serveres kl. 12.00 til deltakere som deltar på to kurs i løpet av samme dag.

Kursene vil finne sted i 1. etasje i Mariboesgate 13 i Oslo.

 

Påmeldingsfrist for samtlige kurs er 17. mars.

 

 

Hva er et LDO-kurs?

LDO tilbyr og gjennomfører kontinuerlig kurs, opplæring og foredrag der målet er å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. 

De fire kursene er en opplæring i diskrimineringsrett. Vi forsøker å ha mange eksempler, case og gruppeoppgaver for å gjøre kurset mest mulig relevant for deltakerne.

Kursene har en felles introduksjonsdel der vi gjennomgår lovverket. Denne er tilnærmet lik for alle kursene, og vil derfor være en god repetisjon for deg som ønsker å delta på flere av samlingene.

Etter kurset får du tilgang til presentasjonene og kursmateriellet - enten for egen repetisjon eller som et bidrag til internopplæring, saksbehandlerkurs eller annet relevant på arbeidsplassen.

Vil du vite mer?

  • Les mer om hvordan du kan jobbe med likestilling i arbeidslivet på våre temasider.