Rekrutteringsprosesser er veien inn i det ordinære arbeidslivet, og disse prosessene må være frie for diskriminering.

En profesjonell rekruttering, som likebehandler ulike kandidater er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for et likestilt og mangfoldig arbeidsliv. Webinaret vil gi deg inspirasjon og hjelp til å lykkes med å rekruttere mer mangfoldig.  

Du vil introduseres for en tretrinnsmodell for ordinær rekruttering: 

  1. Profesjonell rekruttering som likebehandler kandidater 
  2. Se annerledeshet som en styrke 
  3. Positiv særbehandling for underrepresenterte grupper. 

 

Tid: 26. oktober, kl 09.30-11.00

Sted: Digitalt

Meld deg på her

 

Læringsmål 

  • Kjennskap til ulik elementer i ordinær rekruttering som gir diskrimineringsrisiko 
  • Kjenne til ulike tiltak som begrenser og motvirker diskrimineringsrisiko 
  • Kjennskap til ulike tiltak som fremmer likestilling og mangfold 
  • Kjennskap til rammeverket for positiv særbehandling, når er det lov og når er det lurt 

Newsletter