Dette er en kursrekke med flere aktuelle temaer om likestilling og diskriminering. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet - i både offentlig og privat sektor.

Hvordan kan du forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen? Og hvordan sikre at dere jobber godt med likestilling- og forebygging av diskriminering? Dette er noen av teamene som tas opp i høstens kursuke.

Alle LDO-kurs er gratis, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis. Les mer om kursene og påmelding ved å trykke på hver enkelt bolk.

Bortsett fra frokostseminaret 25. oktober, er alle kursene digitale. Vi må ha beskjed om eventuelle tilretteleggingsbehov innen 11. oktober.

Velkommen til høstens LDO-kurs for arbeidslivet!

 

Program

24. oktober, kl 09.30-11.00: Aktivitets- og redegjørelsesplikten på 1-2-3

25. oktober kl 09.00-10.30: Mangfold i arbeidslivet – hva virker og hvorfor?

26. oktober kl 09.30-11.00: God rekruttering er likestilt rekruttering

27. oktober kl 09.30-11.00: Diskrimineringsrett på 1-2-3

28. oktober kl 09.30-11.00: Hva er seksuell trakassering?

 

Vil du vite mer?

  • Har du spørsmål til innholdet i kursene, send en e-post til paamelding@ldo.no

  • Har du tekniske spørsmål om ombudets digitale kurs? Dette kan være nyttig å vite

Newsletter