Webinaret er over, men du kan se arrangementet i opptak her.

 

«Jeg fikk en følelse når jeg kom dit de første gangene at det var som å komme inn på et tankskip som har mista motoren og radioen, bare driver rundt på havet alene og ingen bryr seg, ingen leter etter dem» (Emil, psykologspesialist)

Innsatte i norske fengsler utgjør en mangfoldig gruppe. Likevel har mange kvinnelige innsatte andre typer utfordringer enn menn. Hvordan opplever innsatte, betjenter og helsepersonell at helsetilbudet til kvinner i fengsel fungerer? Hvordan blir helsen påvirket av soningsmiljøet? Og hvilket ansvar for å bedre kvinnenes helseutfordringer kan egentlig legges på fengslene?

Marion Hellebust og Peter Scharff Smith fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo legger frem rapporten «Lengst inne i fengslet - kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp», den første selvstendige studien som utelukkende tar for seg kvinnelige innsattes helseutfordringer og soningstilbud.

Rapporten er laget på oppdrag av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

 • Dato: 31. august 2021
 • Tid: kl. 10.00-11.30

 

 

Program

 • Velkommen ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

 • Presentasjon av hovedfunn ved rapportforfattere Peter Scharff Smith og Marion Hellebust 

 • Erfaringer fra tidligere innsatt, Gro Anita Flaen Sakstad

 • Kommentarer fra Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Samtale med
  Maria Aasen-Svensrud (Ap), medlem av justiskomiteen
  Johan Lothe, daglig leder i Wayback
  Randi Rosenqvist, psykiater

 

For mer informasjon om webinaret og løpende oppdateringer, følg arrangementet på Facebook.

 

Vil du vite mer?

Newsletter