På denne siden gir vi tips til hvordan dette kan gjøres i praksis. Tipsene følger den fire-stegs arbeidsmodellen som offentlige virksomheter og store private virksomheter må følge, men den er også egnet som inspirasjon til mindre private virksomheter. 

Vi anbefaler for det første at dere lager en (års)plan for arbeidet der dere fastsetter møtedatoer og innkaller relevante ansatte, tillitsvalgte og ledere. 

For det andre er det hensiktsmessig å utpeke en hovedansvarlig for arbeidet (dette er i realiteten toppleder, men det praktiske arbeidet delegeres ofte til andre) slik at man er sikker på fremdriften i arbeidet.  

I virksomheter som har et styre har styret ansvar for at arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten foregår etter gjeldende lover og regler og det må legges til rette for at de får den nødvendige informasjonen om virksomhetens arbeid med ARP. 

I lenkene nedenfor finner du konkrete tips til hvordan arbeidet kan foregå: