1. På jobbintervjuet

Det er forbudt å spørre om graviditet, foreldrepermisjon, adopsjon eller planer om å få barn på jobbintervjuet. Det er også forbudt å innhente disse opplysningene på annen måte.  

 

Tips: Informer alle som er involvert i jobbintervjuer om spørreforbudet i Likestillings- og diskrimineringsloven § 30. 

2. Ansettelser og vikariater

Det er ikke lov å la være å ansette en person, eller å ikke gi forlengelse av vikariat, med begrunnelse i at personen er gravid, planlegger å få barn, eller er i foreldrepermisjon.  

Tips: Arbeidsgiver bør fokusere på kompetansen til kandidatene eller de ansatte, fremfor fraværet. Å planlegge for en tilbakekomst fra permisjon fremfor å finne en erstatter vil forhindre og forebygge en fremtidig diskrimineringssak og også kunne bidra til at man er en attraktiv arbeidsplass for dyktige folk. Se for eksempel denne saken om et advokatfirma og denne saken om et IT-selskap.

3. Oppsigelse

En arbeidsgiver kan aldri si opp en arbeidstaker på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon. Dette er forbudt.  

4. Tilrettelegging under graviditet

Arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Slik kan man unngå sykefravær hos gravide og småbarnsforeldre. 

Tips: Lag rutiner for samtaler og oppfølging, slik at dette ikke går i glemmeboken. Vi i ombudet anbefaler dere å starte planleggingen av permisjonen tidlig. Da kan dere snakke om fordeling av arbeidsoppgaver, forventninger om kontakt under permisjonen og hvordan tilbakekomsten etter permisjonen skal være. Lag rutiner for oppfølging som er kjent for alle ansatte.

5. Tilbake til samme jobb

Arbeidstaker har som hovedregel rett til å vende tilbake til samme stilling etter endt foreldrepermisjon. Det vil si rett på samme lønn, stillingstittel, arbeidsoppgaver, samme kontorplass og øvrige arbeidsvilkår som før avvikling av permisjonen.  

 

Tips: Dette bør være tema for samtale før tilbakekomst til arbeid etter endt foreldrepermisjon 

6. Informasjon under permisjonen

De som er i permisjon, bør ikke gå glipp av viktig informasjon. Arbeidsgiver har plikt til å informere om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav. Husk også at generell bonus skal utbetales til alle ansatte, uavhengig av om man er i foreldrepermisjon eller ikke.  

Tips: Lag rutiner for å informere medarbeidere som er i permisjon om blant annet ledige stillinger, lønnsforhandlinger, frister og eventuelle omorganiseringer. Invitere til en samtale for å planlegge tilbakekomst i god tid før oppstart. 

7. Etter permisjonen 

Gjør tilbakekomsten enklest mulig for alle parter. 

Tips: Lag rutiner for å gjennomføre samtaler når ansatte er tilbake i jobb. Snakk om hvordan det gikk å kombinere graviditet, foreldrepermisjon og jobb. Snakk også om arbeidsoppgaver og arbeidstid, slik at medarbeideren best kan kombinere jobb og familie. Husk også å legge til rette for ammepauser og ta høyde for at ansatte er hjemme med syke barn.  

8. Ta kontakt med ombudet

Lurer du på noe?  

Tips: Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr gratis juridisk veiledning for arbeidsgivere. Kontaktinformasjon finner du her. 

Forskning 2021

På oppdrag fra ombudet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2021 undersøkt opplevd
forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon.

Graviditets-undersøkelsen 2015

Du kan lese rapporten fra graviditetsundersøkelsen i lenken under.