På oppdrag fra ombudet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2021 undersøkt opplevd forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Noen av hovedfunnene er at  

  • 12 % av kvinner har opplevd å bli spurt om graviditetsplaner på jobbintervju

  • 14 % kvinner og 10 % menn at de opplever negative reaksjoner fra leder når de forteller om at de skal bli foreldre 
  • 22 % av midlertidig ansatte har opplevd å ikke få forlenget stillingen sin mens de var gravide eller foreldrepermisjon

 

Graviditetsundersøkelsen fra 2015

I 2015 gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse blant 1000 kvinnelige og 1000 mannlige foreldre om deres opplevelse av hvordan foreldreskapet lot seg kombinere med arbeidslivet. 

Du kan lese om undersøkelsen og rapporten i lenken under.

Hvis du har opplevd forskjellsbehandling på grunn av graviditet/foreldrepermisjon, kan du lese om dine rettigheter i lenken under.

Jobbe for likestilling

Slik jobber du for å sikre at ansatte ikke blir diskriminert i din virksomhet