Utenfor arbeidslivet

I Norge står mange mennesker som kan og vil bidra, utenfor arbeidslivet. Regjeringen Solberg har uttrykt ønske om at de vil bruke gode tider i norsk økonomi til å gjøre noe med dette. Målet er å mange flere av de som står utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Dugnaden har tre hovedområder: 

  • Å redusere arbeidsgivers risiko ved å ansette
  • Arbeids og psykisk helse
  • Bedre muligheter til opplæring. Les mer om inkluderingsdugnaden her


Fem prosent - målet

Mange har hørt om målet om at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV'en". Med dette målet ønsker regjeringen å gå foran i det de håper blir en felles innsats for å få flere i jobb.

En praktisk side ved dette målet, er at personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen må registrere dette når de søker. Dette står også andre offentlige og private arbeidsgivere fritt til å gjøre, men som arbeidsgiver er det viktig å være oppmerksom på hvordan det kan oppleves for arbeidssøkere å oppgi denne informasjonen.

 

Aktuell lenke

Regjeringens side om inkluderingsdugnaden.