Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgivere plikter å ta individuelle hensyn ved organiseringen og tilretteleggingen av arbeidet til den enkelte arbeidstaker. I den forbindelse bør arbeidsgivere spørre den ansatte hva hun eller han forventer og behøver av tilrettelegging for å kunne utøve sin religion. Arbeidsgiver bør være tydelige på hvilke forventninger som kan innfris og hvilke som ikke kan innfris.

Prinsipielle rutiner knyttet til religion på arbeidsplassen bør legges inn i virksomhetens HMS-rutiner.

Noen eksempler på områder der arbeidsgiver bør ha rutiner er:

  •  mat og drikke
  •  bruk av religiøse symboler
  •  fri på religiøse helligdager

Retten til å utøve sin religion på jobb er ikke uten grenser. En arbeidstaker kan eksempelvis ikke uten videre nekte å utføre en arbeidsoppgave på grunn av sin religion. Man kan for eksempel ikke nekte å hjelpe et barn i en barnehage med å spise mat som inneholder svin, fordi man på grunn av religion ikke selv spiser dette.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Arbeidsgiver har i tillegg en plikt til å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les mer om den på lenken under:

 

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven: