Hva innebærer plikten?

Plikten innebærer at offentlige myndigheter skal vurdere likestillingssituasjonen for samtlige diskrimineringsgrunnlag innenfor sine myndighetsområder og igangsetter tiltak med mål om å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Diskrimineringsgrunnlagene etter loven er:

 • kjønn
 • kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk
 • etnisitet
 • religion/livssyn
 • nedsatt funksjonsevne
 • alder
 • seksuell orientering
 • graviditet
 • foreldrepermisjon ved fødsel eller adopsjon
 • omsorgsoppgaver
 • kombinasjoner av disse grunnlagene

Loven presiserer at plikten blant annet innebærer å jobbe aktivt for å forebygge trakassering, seksuell trakassering, og kjønnsbasert vold, samt å motarbeide stereotypier.

Tips:

For å strukturere og effektivisere arbeidet kan det være nyttig å ta utgangspunkt i oversikten som finnes i Barne-, ungdoms- og familiedrektoratets (Bufdirs) mal for likestillingsredegjørelser: Bufdirs eksempelmal for likestillingsredegjørelse for offentlige myndigheter

Les mer om dine plikter som offentlig myndighet

Gjelder plikten for deg?

Redegjørelsesplikt - hvordan gå frem?

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning. Våre tjenester er gratis.

Siden er under utvikling

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

Aktivt arbeid i alle ledd

Aktivt likestillingsrabeid handler om å ta ansvar:

 • Politikere skal ta ansvar gjennom prioritering, bevilgning, lovgiving, pålegg og krav,
 • Byråkrater skal ta ansvar gjennom planlegging, budsjettering, organisering og gjennomføring.
 • Virksomhetsledere skal ta ansvar for planer, budsjetter, organiseringm kompetanseutvikling, rekruttering og HMS-arbeid.
 • Ansatte skal ta ansvar ved å tilpasse tjenestemottakers behov, og si fra til leder når en ikke får dette til.