Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt gjelder for alle offentlige organer og virksomheter, og for private virksomheter som utøver ulike former for offentlig myndighet (for eksempel private undervisningsinstitusjoner eller helseforetak). Dersom du lurer på om virksomheten din er omfattet av loven kan spørsmålene under være til hjelp:

  • Er du med på å utarbeide lover og forskrifter?
  • Forvalter og/eller fordeler du offentlige midler?
  • Er du involvert i samfunnsplanlegging, for eksempel gjennom utarbeiding av rammeplaner eller reguleringsplaner?
  • Fører du offentlig tilsyn?
  • Fatter du vedtak som en del av forvaltningen ?
  • Tilbyr du offentlige tjenester til befolkningen, for eksempel velferdstjenester, helsetjenester, utdanningstjenester, renovasjonstjenester, sikkerhet- og beredskapstjenester, m.m.?
  • Er du ansvarlig for utvikling av rammevilkår for aktører som gjør noe av det nevnt over?

Hvis du kan svare ja på et eller flere av disse spørsmålene, er din virksomhet mest sannsynlig omfattet av plikten til å drive aktivt likestillingsarbeid etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24.

Dersom du fortsatt er usikker kan du ta kontakt med ombudet for nærmere veiledning.

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning. Våre tjenester er gratis.

Siden er under utvikling

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven: