Gutters psykiske helse er et tema som har fått økt oppmerksomhet de siste årene, særlig fordi altfor mange gutter med psykiske plager ikke får den hjelpen de trenger. Hva skal til for at gutter søker hjelp, og for at helsevesenet skal komme dem i møte på riktig måte? 

19 . mai inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til webinar om hvilken rolle helsesykepleiere og helsestasjoner for ungdom kan spille. Deltakerne vil dele sine erfaringer om hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og gi praktiske råd til helsesykepleiere. 

 

Webinaret er avsluttet. Du finner innledernes presentasjoner i faktaboksen til høyre eller i bunnen av saken (mobil).

 

Program

09:00 – 09:10: Åpning

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm innleder. 

 

09:10- 09:25: Barrierer gutter må overkomme for å oppsøke hjelp

Marie Granrud er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. I 2019 leverte hun doktorgrad om psykisk helse hos ungdom og hvordan møtet med helsesykepleier oppleves av ungdommen selv.

Granrud skal redegjøre for barrierer gutter må overkomme før de søker hjelp hos helsesykepleiere.

 

09:25 – 09:45: Ti praktiske råd til helsesykepleiere

Silje Berggrav er for tiden aktuell med rapporten “Hvordan kan vi hjelpe gutta?”, skrevet i samarbeid med Mental Helse. Rapporten sluttføres våren 2021.

Berggrav vil gi helsesykepleiere ti praktiske råd i møte med unge gutter.

 

Pause

 

10:00 – 10:25 Hvordan opprette et eget helsetilbud til gutter?

Per Vidar Nielsen er helsebror. Han jobber med Herkules-prosjektet i Sarpsborg, som er et ukentlig helsetilbud til gutter mellom 13-20 år. Hos Herkules kan guttene snakke om hva som helst med lege eller psykiatrisk sykepleier.

Nielsen vil dele erfaringer med å opprette et eget guttetilbud, og hvordan andre kommuner kan iverksette lignende tiltak selv.

 

10:25 – 10:50: Hvordan kommunisere med gutta?

Per Arthur Andersen er også helsebror. Andersen jobber på Oslos første helsestasjon for gutter, som ligger på Frogner. Han har lang erfaring med å nå unge, blant annet via sosiale medier.

Andersen skal snakke om hvordan han går frem for å kommunisere med gutter.

 

10:50 – 11:05: Helsesykepleierenes mulighetsrom

Ann Karin Swang er leder for Norsk Sykepleierforbunds (NSF) Landsgruppe av helsesykepleiere (LaH). Som øverste tillitsvalgte for helsesykepleierne har hun derfor en unik kompetanse om hvordan dagens situasjon oppleves fra helsesykepleiernes perspektiv.

 

11:05 – 11:30: Oppsummering og diskusjon

 

Vil du vite mer?

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no

Presentasjoner fra innlederne