Gjennom dette kurset får du generell informasjon om likelønn og bestemmelsen om lønnskartlegging i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26.

Vi vil også sette deltakerne i gang med gruppearbeid knyttet til en konkret og fiktiv virksomhet for å vise hvordan man kan gjøre en lønnskartlegging i praksis.

 

Kurset inneholder

  • Informasjon om likelønnssituasjonen i Norge
  • Informasjon om likelønnsbestemmelsen og bestemmelsen om lønnskartlegging
  • Tips til arbeid med lønnskartlegging i virksomheten.
  • Arbeid med faktiske lønnstall
  • Arbeid med å vurdere hvorvidt stillingsgrupper utgjør arbeid av lik verdi.

 

Læringsmål

  • Deltakerne skal ha kunnskap om likelønnsbestemmelsen, hvorfor den er viktig og hva den innebærer.
  • Deltakerne skal ha god forståelse av hva du må gjøre for å gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet.
  • Deltakerne skal ha en god forståelse av hvordan de kan gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet.

 

Klikk her for påmelding til kurset 27. oktober

Klikk her for påmelding til kurset 8. november

Newsletter