Mot slutten av året vil LDO holde følgende kurs for arbeidslivet:

 

27. oktober, kl 09.00-12.00 Lønnskartlegging

8. november, kl 09.00-12.00: Lønnskartlegging

23. november, kl 09.00-11.00: Aktivitets- og redegjørelsesplikten på 1-2-3

02. desember, kl. 09.00-11.00: Systematisk likestillingsarbeid som tillitsvalgt. 

 

Alle kurs holdes digialt. Mer informasjon og påmelding kommer.  

Les mer om andre LDO-kurs i høst.

Newsletter