Som den største yteren av helse- og omsorgstjenester er det viktig at kommunene har nødvendig kompetanse om sikring av likeverdige tjenester i praksis.  

Dette kurset er utviklet for å gi ledere av kommunale helse- og omsorgstjenester bedre kunnskap om hva som skal til for å sikre et tjenestetilbud som tar høyde for mangfoldet i hele befolkningen. Kurset vil også se nærmere på likestillingsplikten for offentlig sektor og hvordan oppfylle lovens krav i praksis. 

Kurset er gratis og blir holdt digitalt. 

 

Tid: Torsdag 25. november, klokken 12:00-14:00  

Klikk her for å delta

 

Målgruppe 

Kurset retter seg i første omgang mot ledere for kommunale helse- og omsorgstjenester, og vil bygge på eksempler fra norske kommuner. Innholdet kan også være nyttig for alle med generell interesse for sikring av likeverdige kommunale tjenester.  

Kurset inneholder 

  • Informasjon om sikring av likeverdige offentlige tjenester i praksis  
  • Informasjon om diskriminering 
  • Informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor 

Læringsmål 

  • Deltakerne skal ha kunnskap om likeverdige offentlige tjenester, hvorfor det er viktig, og hva det innebærer. 
  • Deltakerne skal ha kunnskap om diskriminering. 
  • Deltakerne skal ha forståelse av hva de må gjøre for å oppfylle likestillingsplikten for offentlig sektor. 
  • Deltakerne skal ha kjennskap til verktøy de kan bruke i arbeidet med sikring av likeverdige tjenester i sin virksomhet.