I 2015 foretok ombudet en omfangsundersøkelse som viste at 55 prosent av kvinner i arbeidslivet har opplevd å bli forskjellsbehandlet fordi de venter barn. 37 prosent har opplevd det flere ganger. Tilsvarende tall for menn er 22 prosent. Det er lite som tilsier at disse tallene har endret seg mye siden den gang.

Selv om diskrimineringsvernet i loven er sterkt, er det avgjørende for arbeidsgivere å få på plass rutiner for å sikre like muligheter for småbarnsforeldre i arbeidslivet.

I den nye likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018, er det endringer som tydeliggjør diskrimineringsvernet ved graviditet, foreldrepermisjon og omsorgsansvar. Dette gjelder både individuelle rettigheter og aktivitetsplikten for arbeidsgiver.

 

Kurset inneholder

  • En gjennomgang av regelverket i lys av relevante caser.
  • En gjennomgang av aktuelle problemstillinger som ansettelse, tilrettelegging, lønn, rettigheter i permisjon og ved tilbakekomst.
  • Tips til gode rutiner på arbeidsplassen for å sikre at småbarnsforeldre får sjanser og muligheter til å bidra for fullt.
  • Tips til gode rutiner på arbeidsplassen for å forhindre graviditetsdiskriminering.

 

Læringsmål

  • Kjennskap til regelverket.
  • Erfaring med praktiske eksempler.
  • Kjennskap til gode rutiner og verktøy for å forhindre diskriminering av gravide, arbeidstakere i foreldrepermisjon og småbarnsforeldre.